Kebab Forum
Sitemize Hoşgeldiniz.Sitemiz yeni acılmıstır.Site yeni acıldığından bazı problemler olabilir.Varsa moduratörlerle ,Co adminle veya adminle iletisime geciniz.

Kebab Forum

Böhöhöyt! Öküzlerin Merkezi Ayrıca hayvan alınır.
 
AnasayfaKapıSSSAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 "Alacaklı ve Borçlular" için oldukça önemli bir konu "İCRA TAKİP YOLLARI"

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
AnTuYaSo
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 206
Kebab Puanı : 173842
Doğum tarihi : 17/05/95
Kayıt tarihi : 17/07/09
Yaş : 23
Nerden : İstanbul

MesajKonu: "Alacaklı ve Borçlular" için oldukça önemli bir konu "İCRA TAKİP YOLLARI"   Salı Tem. 21, 2009 12:06 pm

İCRA TAKİP YOLLARI ÜÇE AYRILIR:

1-İlamsız(Adi)Takip
2-Kambiyo Senedine Dayalı Takip
3-İlamlı Takip

İLAMSIZ( ADİ) TAKİP

Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen, ilamlı
icra yoluna başvurmayan, alacaklıların alacaklarını elde etmek için
başvurdukları icra yoludur.

NEDEN İLAMSIZ İCRA TAKİBİ:

Elinde kambiyo senedi ya da ilam (mahkeme kararı) bulunmayan bir
alacaklının (eğer alacak rehinle de temin edilmemişse) , alacağına icra
yoluyla kavuşmasının tek yolu ilamsız icra takibi başlatmaktır. Bu
takip yolu, gerek borçlu gerekse alacaklı tarafından kolayca kötüye
kullanılmaya açık olduğundan bunları engelleyerek çıkarlar dengesini
korumak için yasada borca itiraz ve inkar tazminatı gibi çeşitli yollar
öngörülmüştür. Kısaca değinmek gerekirse, haklı bir nedene dayanmayan
ya da varolmayan bir alacak dolayısıyla başlatılacak takiplere karşı,
borçluya -kendisini korumak için- borca itiraz etme hakkı verilmiştir.
Nitekim borçlu olmadığı halde icra takibiyle karşı karşıya kalan taraf
aleyhine bozulan çıkarlar dengesi, borca itirazla yeniden kurulacaktır.

Ne var ki, haklı bir nedene dayanan alacak için de borca itiraz yoluna
başvurularak denge alacaklı aleyhine de bozulabilir. Böyle bir durumda
alacaklı, itirazın kaldırılması için icra tetkik merciine başvuracak ya
da genel mahkemelerden itirazın iptal edilmesi kararı alacaktır.
Alacaklı, aralarında önemli farklar bulunan bu iki yoldan dilediğini
seçmekte serbest olmadığından itirazın kaldırılması için icra tetkik
merciine başvurabilmek için daha doğrusu bu başvurudan olumlu sonuç
alabilmek için elinde 68.maddede sayılan belgelerden birinin olması
gerekmektedir. Hiç kuşku yok ki icra tetkik merciinden itirazın
kaldırılması kararı alınması genel mahkemelerden itirazın iptali kararı
alınmasına oranla çok daha hızlı olacaktır.

İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İTİRAZ YOLLARI ve ÇEŞİTLERİ

1-YETKİYE İTİRAZ
2-BORCA İTİRAZ (Ödeme,Takas,Zamanaşımı)
3-İMZAYA İTİRAZ

İTİRAZ SEBEPLERİ

*Maddi hukuka veya takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri,

*Maddi hukuka dayanan itiraz sebepleri

*Alacak hiç doğmamıştır veya istenildiği kadar değildir.

*Alacağı doğuran sözleşme batıldır.

*Alacak muaccel değildir.

*Borç son bulmuştur, ödenmiş veya zamanaşımına uğramıştır.

*Alacak taliki bir şarta bağlıdır,

*Alacaklı veya borçlu sıfatı yoktur vs.

*Takip Hukukuna dayanan itiraz sebepleri

*Yetki itirazı,

*Alacaklının aynı alacak için bir takip yaptığı ve bu takibin devam ettiği,(derdestlik)

*Hakkında aciz vesikası olan borçlunun, yeni mal iktisap etmediği yönündeki itirazı

Borçlu 7 gün içinde itiraz ederse takip kendiliğinden durur. Borçlunun itirazında haklı olup olmaması önemli değildir.

Bu durumda alacaklı ne yapmalı ?

1-İmzası ikrar edilmiş adi senet
2-İmzası noterlikçe tasdik edilmiş senet
3-Resmi Daireden alınmış Belge yada makbuz

İcra takibine borçlu tarafından itiraz edilmesi ile sonucu takibin
durdurulması durumunda, alacaklı yukarıda sayılan belgelere dayanarak 6
ay içerisinde İcra Tetkik Mercii'nde itirazın kaldırılması talebinde
bulunabileceği gibi 1 yıl içerisinde itirazın iptali davası da açabilir.

*Kira alacağına ilişkin ilamsız takiplerde temerrüt süresi 30 gündür.30
günden önce itirazın kaldırılması istenebilir ise de temerrütten dolayı
tahliye istenemez.

**Haksız borca ilişkin itirazın kaldırılması halinde, -talebe bağlı
olarak- borçlu aleyhine itirazın kaldırılması talebinin reddi halinde
ise alacaklı aleyhine en az %40 icra-inkar tazminatına hükmedilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
AnTuYaSo
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 206
Kebab Puanı : 173842
Doğum tarihi : 17/05/95
Kayıt tarihi : 17/07/09
Yaş : 23
Nerden : İstanbul

MesajKonu: Geri: "Alacaklı ve Borçlular" için oldukça önemli bir konu "İCRA TAKİP YOLLARI"   Salı Tem. 21, 2009 12:06 pm

Kambiyo Senedine Dayalı Takip

İcra ve iflas kanunu kambiyo senetlerine dayanılarak haciz yolu ile
takipte bulunulmasını genel haciz yolu ile takipten ayırarak özel
olarak düzenlemiştir.Kambiyo senetleri kıymetli evraktandır ancak takip
konusu alacağın dayanağını teşkil eden belgenin kıymetli evrak olması
yeterli olmayıp kambiyo senetlerinden biri olması gerekir. Kambiyo
senetleri kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş olup, üç tanedir. Bunlar:
Bono (Emre muharrer senet) ; Poliçe ve Çektir. Takip
konusu alacağın dayandığı belge bu üç kıymetli evraktan birisi değilse
kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yoluna gidilemez.


Alacağı kambiyo senedine bağlı bir alacaklının, alacak aynı zamanda
rehinle temin edilmiş olsa bile önce rehne başvurma zorunluluğu
bulunmamaktadır. Bu durum önce rehne başvurma zorunluluğunun bir
istisnasını teşkil eder. Kambiyo senedine özgü takip yolu, genel haciz
yolu ile takibe nazaran alacaklı bakımından daha imtiyazlı hükümler
ihtiva etmesine rağmen alacaklı dilediği takip yolunu seçmekte
özgürdür. Ancak genel haciz yolu ile takipte ödeme emrine itiraz süresi
7 gün iken kambiyo senedine özgü takip yolunda 5 gündür.Ayrıca
genel haciz yolu ile takipte borçlunun ödeme emrine itirazı takibi
kendiliğinden durdurduğu halde, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile
takipte bu itiraz satıştan başka takip işlemlerini durdurmaz. Alacaklı
kambiyo senedine özgü takip yoluna başvurduğu takdirde kambiyo senedine
dair zamanaşımı süreleri uygulanacak, oysa genel haciz yolu ile takibe
başvurursa genel zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.III-) TAKİP TALEBİ
Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile bononun tahsilinde alacaklı
genel haciz yolu ile takipte İİK 58’e göre bulunması gereken
hususlardan başka takip talebine bononun aslını ve borçlu adedi kadar
onaylı örneğini eklemek zorundadır. Çünkü İİK 168/1 gereğince icra
müdürü, İİK 170a/2 gereğince de icra mahkemesi söz konusu bononun bu
vasfı haiz olup olmadığını re’sen araştırmak zorunda olduğundan takip
konusu bononun takip talebiyle birlikte icra dairesine verilmesi
gerekir.

HAZIRLAYANLAR: İNCİ ALFAR , MURAT ÇEKİÇ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2004

KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİPLERDE BORCA İTİRAZ NEDENLERİ:

*Kambiyo senedine dayalı takiplerde,senet protesto edilmemiş olsa da
,keşideciden vade tarihinden itibaren gecikme faizi istenebilir.

*Karşılığı bulunmayan çekin dayalı takiplerde alacaklının çeki ibraz
yada takas tarihi ile ödeme tarihi arasındaki dönem için -kademeli
olarak ve reeskont (avans)oranında faiz istenebilir.

*"Düzenleme tarihi" olmadığı için bono sayılmayan belgeye dayanılarak
yapılan takipte,borçludan ancak yasal faiz istenebilir,reeskont faizi
istenemez.

*Borçlunun" imzası bulunmayan senetler nedeniyle borçlu bulunmadığı "şeklindeki itirazı "borca itiraz" şeklindedir.

*Keşidecinin protesto edilmiş olması halinde ,hamil lehtar-ciranta hakkında takipte bulunabilir.

*Senet bedeline iki sıfır eklenmek suretiyle tahrifat yapıldığına ilişkin itiraz, borca itiraz olarak kabul edilir.

*Takip konusu senedin teminat senedi olduğunu ileri sürmek "borca itiraz"niteliğindedir.

*İhtiyati haciz sırasında borcu (faiz oranını)kabul eden borçlu daha sonra İ.T.M.'ne borca itirazda bulunamaz.

*Alacaklı ,borçludan "gecikme faizi" dışında ayrıca "vade farkı" adı altında gecikme faizi isteyemez.

*Takip konusu bonoların ipoteğin teminatı olarak değil de ipotek
bedelinin ödenmesi için düzenlendiğinin anlaşılması halinde borca
itiraz olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

*Adi ortaklığın ,çekin keşide tarihinden önce feshedilmiş olması
halinde,çek bedelinden dolayı sadece çekte imzası bulunan ortağın
sorumluluğu vardır.

*Kambiyo senedini "kefil"sıfatı ile imzalayan kişi ayrıca "müteselsil
kefil"olduğunu belirtmemiş olsa dahi "müteselsil kefil"olarak senet
bedelinden sorumluluğu vardır.

*Muhatap, kendisine ciro edilen çeke dayanarak "karşılığı olmadığı"ndan
bahisle ,kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapamaz.

*Çekin keşide tarihinde tahrifat olduğu iddiası borca itiraz niteliğinde değildir.

*Senede yapıştırılan pul bedelinin ,kambiyo senetlerine dayalı haciz yolu ile takibe konu olabilir.

*"Birikmiş faiz miktarına" "faiz oranına" ve " çek tazminatına " yönelik itiraz borca itiraz kabul edilir.

*Hamiline yazılmış olan bir çek üzerine yapılan ciro, senedin niteliğini değiştirerek,onu emre yazılı bir çek haline getirmez.

*Çek bedelinin icra takibinden önce ödenmiş olması halinde,bunun
eklentisi olan faiz ve çek tazminatı bakımından ayrı bir takip
yapılamaz.

*Muacceliye ilişkin itiraz borca itiraz olarak kabul edilemez.

*Takipten feragat eden alacaklı daha sonra bu feragatından dönemez.

*Alacaklı, takipten sonra kısmi ödemeyi kabul ederken ayrıca "ihtirazi kayıt"ileri sürmek zorunluluğu yoktur.

*Türk lirası üzerinden düzenlenmiş boş çek yaprağının yabancı para
alacağı olarak doldurulmuş olması halinde borçlunun borca itirazının
kabulü gerekir.

*Senet arkasındaki karalamalar üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi
sonucunda anlaşılan kısmi ödemeler ,senet hamiline karşı da ileri
sürülebilir.

*Yırtıldıktan sonra ,parçaları yapıştırılarak ,bir araya getirilen senede dayanılarak ilamsız takip yapılamaz.

*Takip talebinde sadece "faiz "istenmiş ise yasal faize hükmedilir.

*Çekin ibraz süresi geçtikten sonra muhatap bankaya ibraz edilmemiş olması halinde keşideci çek bedelinden sorumlu tutulamaz.

*Borçlu(Keşideci) ibraz süresi içerisinde çekten cayamaz.

*Tahrifat iddiası ayrı bir dilekçe ile 5 gün içerisinde İ.T.M. 'ne bildirilmelidir.

*Ölen keşidecinin borcundan dolayı takibin yöneltildiği mirasçılar müteselsilen sorumludur.

*Bono metninde yan yana çizilmiş iki çizgi arasında"iade"kelimesinin yazılı olması senedin iptal edildiğini gösterir

*Kambiyo senedinin yüzüne atılan her imza "aval" arkasına atılan her imza da "ciro" hükmündedir.

*Bono niteliği taşımayan senede dayalı takiplerde yasal faiz istenebilir.

*Borca itiraz etmiş borçlu aynı zamanda faize de itiraz etmiş sayılır.

*Keşidecinin ,lehtar aleyhine aldığı iptal hükmü davada taraf olmayan hamile etkili değildir.

*Takip konusu senedin zamanaşımına uğradığını ileri sürmek borca itiraz niteliğindedir.

*Müteselsil kefil hakkında esas borçlu ile birlikte veya ondan ayrı olarak takip yapılabilir.

*İbraz edilmemiş olan kambiyo senetlerinde de borçlu vadeden itibaren "temerrüt faizi" ödemek zorundadır.

Borçlu yukarıdaki nedenlere dayanarak 5 gün içerisinde İcra Tetkik
Mercii'nde itirazda bulunabilir. Ancak bu itiraz genel icra takip
yollarından ayrı olarak sadece satışı durdururken diğer takip
işlemlerini durdurmaz.

* Borca itirazın reddi ve alacaklının talebinin de bulunması halinde
borçlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. Borca itirazın kabul
edilmesi ve borçlunun talebinin de bulunması halinde alacaklı aleyhine
inkar tazminatına hükmedilir.

* İmzaya itirazın bilirkişi incelemesi sonucunda ;reddi halinde talep
olmasa da borlu aleyhine inkar tazminatına hükmedilir. sebebi ne olursa
olsun İmzaya itirazın kabulü halinde talep olsa da alacaklı aleyhine
inkar tazminatına hükmedilmez.

* İmzaya itirazda alacaklının kötü niyeti saptandığında alacaklı aleyhine %10 para cezasına hükmedilir.

Ayrıca borçlu 5 gün içerisinde aşağıdaki nedenlerden birine dayanarak
İcra Tetkik Mercii'ne icra takibine ilişkin şikayette bulunabilir;

1-TAKİP BİÇİMİNE(Dayanak senedin kambiyo senedi vasfında olmadığından
bahisle kambiyo senetlerine mahsus yolla __ takip yapılamayacağına
ilişkin şikayet )
2-HAMILIN SIFATINA (Alacaklının meşru hamil olmadığına dair şikayet)
3-ZAMANAŞIMI ŞİKAYETİ


Bu durumlardan birinin varlığı halinde, alacaklı 6 ay içerisinde İcra
Tetkik Mercii'nden itirazın kaldırılması talebinde bulunabilir.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
AnTuYaSo
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 206
Kebab Puanı : 173842
Doğum tarihi : 17/05/95
Kayıt tarihi : 17/07/09
Yaş : 23
Nerden : İstanbul

MesajKonu: Geri: "Alacaklı ve Borçlular" için oldukça önemli bir konu "İCRA TAKİP YOLLARI"   Salı Tem. 21, 2009 12:06 pm

İLAMLI İCRA TAKİBİ

Konusu para veya paradan başka birşey olan konularda ( örneğin; çocuk
teslimi, menkul teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi) önce bir
mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması.

Alacaklının elinde bir mahkeme kararının bulunduğu hallerde başvurulan
bir takip yoludur.Takip talebine ilamın eklenmesi gerekir.Takip
talebinde bulunabilmek için, zamanaşımı süresi 10 yıldır.Borçluya icra
emri gönderilir.

İlamlı İcraya Başvuru Halleri

*Mahkeme kararları

*Hakem kararları

*Mahkeme huzurunda yapılan sulh, kabul ve feragatler

*Noter senetleri

*Temyiz ve icra kefaletnameleri

İcranın geri bırakılması halleri:

*Zamanaşımı

*İfa

*Temyiz

BORÇLU İCRA TAKİBİNE İTİRAZI 7 GÜN İÇERİSİNDE İCRA TETKİK MERCİİ' ne üç nedene dayanarak itiraz edebilir:

1 - İLAMA AYKIRILIK İTİRAZI (Ilama Aykırılık İddiası İse Süreye Tabi Değildir.)
2 - BORCA İTİRAZ
3 - FAİZE İTİRAZ
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
"Alacaklı ve Borçlular" için oldukça önemli bir konu "İCRA TAKİP YOLLARI"
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» KEREMCEM İn tuttuğu takım..

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Kebab Forum :: ~~ GENEL KÜLTÜR FORUMLARI ~~ :: Hukuk-
Buraya geçin: